Holy Ten – Chingotaura Zvinokunetsa Lyrics

Taura zvinokunetsa
Uri wemudanga ndinokuketa
Kana zvadhakwa ndinokujega
Taura zvinokunetsa, Wangu
Iwe chingo taura zvinokunetsa
Kana vanetsa ingo ndibeepa
Vanondiziva, vacha dzidzira
Kuti respect tinotoi needa
Respect tinotoineeda
Iwe chingotaura zvinokunetsa
Iwe chingotaura zvinokunetsa

Taura zvinoku netsa
Taura nyaya uchipedza (ga)
Wangu kana pano pacho pane maone
Taura nyaya uchindishedza
Whether maKedha
Whether mablacks, mavhet, ini ndofenza
Whether pajecha
Whether ma ex magetsi ini ndotenga
Ndiudze maenemies ako (ese)
Wosava energy yako
Ndiani ane chikwereti chako
Taura uri ikoko kuma terrace zvako
Toto dzifambira nyaya
Toto dzikabira gaya
Haungambo bate kashaya
Sahwira havaite displace, tiri pabase
Chiiko chanetsa, ukunzwa nzara
Une business plan refarming, ukuda bhara
Ukuda chiiko? UkuMandara
Renti yakwira. Pane akutsara
Ukuda kuchinja program, yauku studha
Ukuda titaure namudhara
Usafire mukati, usafire mukati
Usafire mukati

Chingo taura zvinokunetsa
Taura zvinokunetsa
Uri wemudanga ndinokuketa
Kana zvadhakwa ndinokujega
Taura zvinokunetsa, Wangu
Iwe chingo taura zvinokunetsa
Kana vanetsa ingo ndibeepa
Vanondiziva, vacha dzidzira
Kuti respect tinotoi needa
Respect tinotoineeda
Iwe chingotaura zvinokunetsa
Iwe chingotaura zvinokunetsa