Holy Ten – Kumba Kune Vanhu Lyrics

Anotobvawo kumba kune vanhu
Anotobvawo kumba kune vanoti
Hecho chimhandara chedu
Asi achangobva kutemwa nesandoIsu tinoona to togara
Totanga kumhan’ara zvedu
Aiwazve gents haisi mhosva kufamba ne Benz
Asi imhosva kubva maregedza
Achinyanya kunakwa ne gesture
Anyanya kunanwa ne gesture
Aiwa anyanya kunanwa ne gesture

Ukamuratidza mari, achakuratidza mabvi
Achati take take take, achafuratira njanji
Kwatiri achati hee ndine mfec, achatikavira panze
Asi pachapera mhanzi, tichamugadzika pasi
Tichamugadzika

Anotobvawo kumba kune vanhu
Anotobvawo kumba kune vanoti
Hecho chimhandara chedu
Asi achangobva kutemwa nesando

Isu tinoona to togara
Totanga kumhan’ara zvedu
Aiwazve gents haisi mhosva kufamba ne Benz
Asi imhosva kubva maregedza
Achinyanya kunakwa ne gesture
Anyanya kunanwa ne gesture
Aiwa anyanya kunanwa ne gesture

Momz vake, vari tied too plus yakarova BP
Little brother dropped outta high school aka dropper EP
Zvakoshota zvizhinji
Tava sure hatiiwine iyi

Aya ma sports asiri easy
Aya ma, anonzi Joyleen
She was tellin’ me ‘ko inini?’
Hanti chero ndikasjhama nenhamo
Vachazongiti muroyi ndini

Kamba— babakatenga takambosasa nasamatenga
Takafamba mawo ma church aya, takazotambura takatemba
Zvehumhandara zvakarema ndirikuparara ndaka tenser
Midzimu ya Baba yakaneta, ndirikutsva mhani hapana mhepo apa

Ndirikutsva mhani hapana mhepo apa
Chizvizivai Chizvizivai
Kuti vimbai, iye vimbai wacho

Anotobvawo kumba kune vanhu
Anotobvawo kumba kune vanoti
Hecho chimhandara chedu
Asi achangobva kutemwa nesando

Isu tinoona to togara
Totanga kumhan’ara zvedu
Aiwazve gents haisi mhosva kufamba ne Benz
Asi imhosva kubva maregedza
Achinyanya kunakwa ne gesture
Anyanya kunanwa ne gesture
Aiwa anyanya kunanwa ne gesture