Holy Ten – Ndaremerwa Lyrics

[Intro]
Kutongotaura nyaya semaziviro andinoiita

[Verse]
I’m texting Britezha like “wangu madii?”
He’s texting me back like “what’s happening my G?”
“seiko madhiri, seiko circle, seiko, sei ngoma dziya?”
“these days ukutambira kupi?”

Cash talk mahwambi pa town
These days hazvina kumira mushe
Graduate rahwandisa gown
Ndoyacho hazvidi kuti apuse
(ndoyacho, ndoyacho)

Pakutoda grind over prezha
Pakutoda mind over metal
Pakuda kutomukira town uchifamba
Uchiratidzawo kuti wageza

Pakutoda Jesu apa, pakutoda Jesu apa, amen!
Amen, pakutoda gemenzi
Pakutoda patience, emergency
Ndaremerwa, aiwa ndaremerwa

To anybody still in form 2, everything you learn is not true
If anything you learn has no proof, then everything you learn has no use

Sha, tese takadzidza ne shasha
Tese tikadzika neshasha
Sichaz yakatanga kungopisa
Tese tikabvisa mabhachi apa

Rasta, pamba pano shuga yakapera
Hapana achandibvunza kwandaswera
Ndichangoti ‘wangu pane njuga dzandapeta’
Izvo pana kuhle vanda searcher

Mangwana ndakamuka ndakaneta
Ichamba chandakweva chasangana neguka randasveta
Yatongova gukamakafella
Dai matogara guva makachera

Dakuona prophet
Ngavambondinhongera tsono, dakusona pocket
Daku choker shortage, dakubvawo pa cottage
Monaz dakudyawo ma sausage

(monaz dakudyawo ma sausage)

Yatongova gukamakafella
Dai matogara guva makachera