Jah Prayzah – Gwara Lyrics

Kwazuwayi mambo
Dai mandibvunza ndasangana nei
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaKwazuwayi mambo
Dai mandibvunza ndasangana nei
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaVoenda kumawera voenda
Varamba kupindura vedzinza
Voenda machangamire voenda
Voenda kunyangwe zvikabhendaVoenda kumawera voenda
Varamba kupindura wedzinza
Voenda machangamire voenda
Voenda kunyangwe zvikabhendaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaAihwa ndaneta
Kufamba kwacho kuchanetsa
Kanenge karwendo kemujecha
Wafamba wanyura, wafamba wanyuraAihwa ndaneta
Kufamba kwacho kuchanetsa
Kanenge karwendo kemujecha
Wafamba wanyura, wafamba wanyuraVoenda kumawera voenda
Varamba kupindura vedzinza
Voenda machangamire voenda
Voenda kunyangwe zvikabhendaVoenda kumawera voenda (woenda)
Varamba kupindura wedzinza (woenda)
Voenda machangamire voenda (woenda)
Voenda kunyangwe zvikabhendaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaUmm wakanganwa (wakanganwa)
Wabondera (wabondera)
Mm wadzungaira (wadzungaira)
Ehe (wafuratira)Dai ndirini
Ndairidza ngoma nerurimi
Handiramwe
Anovhura nzira yangu ndimwiGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaikaGwara, mukoma gwara
Gwara, kushaya gwara
Mugomo ndaona madhunamutuna
Musiwo weninga wakashaika